top of page

LAULUTUNTIEN KAUSISOPIMUSEHDOT 2023

 

1. Sopimuksen syntyminen ja voimassaoloaika

Sopimus tehdään palveluntarjoajan, eli laulunopettaja Emma Balbatsun ja asiakkaan, eli oppilaan välille. Sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittautunut lukukausioppilaaksi. Ilmoittautuessaan lukukaudelle asiakas on tutustunut sopimusehtoihin ja hyväksynyt ne. Mikäli oppilas on alaikäinen, laaditaan sopimus hänen huoltajansa kanssa, joka on vastuussa sopimusehtojen noudattamisesta. Tämä sopimus on voimassa 17.8.2022 alkaen.

2. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää kullekin kaudelle erikseen sovitun määrän laulutunteja. Kaikista erimittaisista laulutunneista käytetään tässä sopimuksessa termiä "tunti". Yksinlaulutunneilla oppilas saa yksilöllistä ohjausta laulussa ja tuntien sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaan kanssa. Opettajan on opetuksessaan otettava huomioon oppilaan kehitystarpeet ja tavoitteet sekä käyttää niiden mukaisia opetusmetodeja. 

Yksi lukukausi sisältää vuosittain erikseen ilmoitetun määrän yksinlaulutunteja. Tunnin pituus voi olla 30, 45 tai 60 minuuttia, joista oppilas valitsee itselleen sopivimman. Valittu tunnin pituus pätee kaikkiin lukukauden tunteihin, eikä sitä voi muuttaa kesken kauden. Tarvittaessa kaikki yksinlaulutunnit voidaan järjestää verkko-opetuksena videoyhteyden välityksellä. Sovelluksena käytetään pääsääntöisesti Zoom-verkkoneuvottelusovellusta ja tarvittaessa opetukseen voidaan käyttää myös muita soveltuvia sovelluksia ja keinoja, kuten harjoitusten kuvaamista ja äänittämistä. Tuntien sisällöt ja pituudet ovat samat kuin normaaleissa yksinlaulutunneissa. 

3. Lukukausiopetuksen aikataulu ja tuntimäärät

Laulunopettaja Emma Balbatsun kausiopetus jaetaan kolmeen kauteen: kevät, kesä ja syyskausi. Kunkin kauden pituus määritellään vuosittain erikseen. Kukin kausi sisältää opettajan erikseen määrittelemät loma-ajat.

Loppuvuonna 2023 kausien kestot ja opettajan loma-ajat ovat seuraavat: Syyskausi 16.8.-20.12.2023 (Syysloma 16.-22.10 ja Joululoma 21.-28.12.23) Kevätkausi 2024 alkaa 8.1.24 ja päättyy 24.5.24.(Hiihtoloma viikko 9: 26.2.-3.3.)

Kausisopimusehdot koskevat kevät- ja syyskautta. Vuonna 2023 syyslukukausi sisältää 15 tuntia. Tunnit voidaan myös järjestää joka toinen viikko, jolloin kevätlukukausi sisältää 9 tuntia ja syyslukukausi 8 tuntia. Kesäkaudelle ei myydä kausipaketteja, vaan ainoastaan yksittäisiä tunteja tai kolmen, viiden ja kymmenen kerran tuntipaketteja. Kesäkautta koskevat normaalit laulutuntien sopimusehdot. 

4. Ilmoittautuminen

Kausioppilaaksi ilmoittaudutaan puhelimella viestitse, sähköpostitse tai nettisivujen kautta ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuessaan kausioppilaaksi asiakas sitoutuu käyttämään ja maksamaan kaikki tässä sopimuksessa kullekin kaudelle määritetyt tunnit kauden aikana. Tuntien kausittainen sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. 

4.1. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Ilmoittautuminen kausioppilaaksi on sitova. Mikäli ilmoittautumisen haluaa peruuttaa, tulee se tehdä viimeistään 7 vrk ennen kauden alkua. Jos ilmoittautuminen peruutetaan määräajan jälkeen, veloitetaan asiakkaalta 50 euron suuruinen peruutusmaksu. Peruutusmaksu ei oikeuta laulutunteihin, vaan se kattaa peruutuksesta aiheutuneet hallinnolliset kulut. 

5. Tuntien sopiminen ja käyttäminen

Tunneille pyritään sopimaan kauden alussa vakituinen viikottainen aika. Mikäli oppilas ei pysty sitoutumaan vakituiseen aikaan, varaa hän tunnit suoraan opettajalta tai sähköisen ajanvarauskalenterin kautta. Varaukset tulee tällöin tehdä hyvissä ajoin, jotta säännöllisyys voidaan taata. Opettaja ei ole velvollinen järjestämään oppilaalle opetusaikataulujen ulkopuolelta aikoja, vaan ajat tulee varata vapaista ajoista. On suositeltavaa, että tunti varataan aina viimeistään kaksi viikkoa etukäteen.  

Lukukausien tuntimäärät on suunniteltu siten, että tunnit pyritään pitämään kerran viikossa poislukien loma-ajat. Mahdollisten poissaolojen vuoksi väliin jäävät tunnit on mahdollista korvata lukukauden lopussa, jonne opettaja on varannut kaksi ylimääräistä viikkoa. Tunnit tulee olla käytettynä viimeistään seuraavan lukukauden alkuun mennessä. Mikäli näiden ylimääräisten viikkojen aikana ei saada kaikkia tunteja pidettyä, voidaan aikataulua tiivistää tarvittaessa siten, että pyritään vapaiden aikojen puitteissa pitämään useampi tunti viikossa. 

Opettaja ei ole velvollinen järjestämään mahdollisten poissaolojen puitteissa erityisiä aikoja oppilaalle, vaan peruuntuneet tunnit tulee käyttää vapaiden aikojen puitteissa. Oppilaan tulee itse huolehtia uuden ajan varaamisesta peruuttamansa ajan tilalle.
Jos opettaja joutuu esimerkiksi sairasloman vuoksi perumaan tunnin, hän vastaa uuden ajan järjestämisestä. On suositeltavaa, että sekä oppilas, että opettaja pyrkivät pitämään sovitusta aikataulusta kiinni, jotta tunnit saadaan pidettyä kauden aikana. 

Esteen sattuessa tuntiaikaa on mahdollista koettaa vaihtaa toisen oppilaan kanssa. Tuntien vaihtamista varten on perustettu oma Whatsapp-ryhmä, jonne opettaja lisää oppilaan pyynnöstä. Kaikki tuntien vaihdot sovitaan tätä kautta ja ilmoitetaan samalla opettajalle. 

6. Maksaminen ja laskutus

Maksutapana käyvät e-passi, edenred, smartum, korttimaksu ja lasku, joka lähetetään kauden ensimmäisellä viikolla. Mikäli asiakas toivoo laskua postitse, peritään viiden euron suuruinen laskutuslisä. Sähköpostilaskut ovat ilmaisia. Maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorko 8%. Myöhässä olevista maksuista lähetetään maksumuistutus ja maksumuistutuslisä on viisi euroa per muistutus. Asiakkaan tulee tarkistaa laskun oikeellisuus ja mahdolliset laskuun liittyvät huomautukset tulee tehdä laskuun merkityn huomautusajan puitteissa. 

Kausiasiakkaan on mahdollista maksaa lukukauden hinta 1-4 erässä. Toivottu maksutapa ja mahdolliset erät ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valitessaan osamaksun asiakas sitoutuu maksamaan kaikki erät ajallaan. Kausihinnasta ei palauteta rahaa, vaan asiakas sitoutuu maksamaan ja käyttämään kaikki ostetut ja sovitut tunnit. Tuntien siirrot tai peruuntumiset eivät vaikuta laskutuksen aikatauluun tai laskutettaviin summiin. Emme vastaanota käteistä. 

7. Tuntien peruuttaminen ja siirtäminen

Sovittu tunti tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia ennen tuntia. Äkillisissä sairastapauksissa peruutuksen tulee tapahtua viimeistään samana aamuna ennen klo 10 puhelimitse (viesti riittää). Tunti katsotaan pidetyksi, mikäli tuntia ei peruuteta tai peruutus tapahtuu liian myöhään. Tuntia ei tällöin siirretä uuteen ajankohtaan eikä siitä palauteta rahaa, vaan oppilas menettää tunnin.  Asiakas on velvollinen huolehtimaan peruuttamiensa tuntien siirtämisestä itse hyvissä ajoin ennen kauden loppumista. Peruutuksen sattuessa asiakas varaa uuden ajan joko suoraan opettajalta tai sähköisen ajanvarauskalenterin kautta. Peruutetut tunnit on varattava uudestaan siten, että ne tulevat käytetyiksi kauden aikana. Mikäli asiakas ei omatoimisesti varaa uutta aikaa tai vapaana olevat ajat eivät sovi, menettää asiakas tuntinsa. Opettaja ei ole velvollinen järjestämään erityisiä aikoja asiakkaalle, vaan korvaavat tunnit tulee etsiä kauden vapaana olevista ajoista.  Mikäli asiakas on estynyt pääsemästä jollekin tunnille, hän voi halutessaan lahjoittaa sen esimerkiksi perheenjäsenelleen tai jollekin muulle läheiselleen, jotta tunti tulee käytetyksi. 

7.1. Opettajan peruutukset

Opettaja on velvollinen korvaamaan peruuttamansa tunnit pitämällä ne uudelleen sovittuna ajankohtana. Opettaja voi tällöin ehdottaa uutta aikaa tai kehottaa oppilasta varaamaan uuden tunnin ajanvarausjärjestelmän kautta. Pidemmissä sairaslomatapauksissa opettaja voi tarvittaessa hankkia itselleen pätevän sijaisen, jotta tunnit saadaan pidettyä kauden aikana. 

7.2. Force majeure -tilanteet ja lähiopetuksen siirtäminen verkkoon

Pakottavan viranomaismääräyksen seurauksena esimerkiksi pandemian aikana opettaja voi siirtää kausiasiakkaan tunnit toteutettavaksi verkko-opetuksena. Verkko-opetus toteutetaan pääsääntöisesti Zoom-videoneuvottelusovelluksen välityksellä, mutta myös muut sovellukset voidaan asiakkaan niin halutessa ottaa käyttöön. Verkko-opetukseen osallistutaan älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä. Tarvittaessa opettaja voi käyttää opetuksessaan myös muita verkkomateriaaleja, kuten videoita tai äänitteitä. Edellä mainituissa tilanteissa tunteja ei siirretä seuraavalle kaudelle tai hyvitetä rahallisesti. Mikäli oppilaalla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi laitteiden puuttuessa osallistua tunneille etänä, pyritään tunnit järjestämään jollain muulla sovitulla tavalla kauden sisällä. 

8. Sopimuksen päättyminen ja purkaminen

Ilmoittautuminen kausiasiakkaaksi on määräaikainen ja sitova. Sopimus päättyy kauden päättyessä. 

8.2. Sopimuksen purkaminen sosiaalisiin suoritusesteisiin vedoten

Mikäli asiakas kärsii sosiaalisista suoritusesteistä kuten perintätoimien alaisista maksuvaikeuksista, pitkäaikaisesta vakavasta sairaudesta tai äkillisestä työttömyydestä, tämä voidaan katsoa perustelluksi syyksi purkaa sopimus ja lopettaa tunnit kesken lukukauden. Tällöin asiakkaan tulee esittää kirjallinen todistus purkamisen perusteena olevasta syystä (esim. lääkärintodistus tai työttömyystodistus). Tämän jälkeen sopimus puretaan, laskutus lopetetaan, eikä asiakkaalle tule lisää maksuvelvoitteita. Lyhytaikaista sairautta (virustaudit yms.) tai tilapäistä taloudellista estettä ei katsota sosiaalisiksi suoritusesteiksi. 

Sopimuksen purkamisesta sosiaalisiin suoritusesteisiin vedoten on ilmoitettava opettajalle välittömästi, kun asiakas on tehnyt päätöksen asiasta. Sopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti. Tällöin tarkistetaan pidetyt tunnit ja mikäli tunteja on maksamatta, ne laskutetaan asiakkaalta. Mikäli taas asiakas on maksanut enemmän tunteja, kuin on ehditty pitää, hyvitetään pitämättömät tunnit asiakkaalle. 

8.3. Sopimuksen purkaminen ilman perusteltua syytä

Mikäli asiakas haluaa peruuttaa kausiasiakkuuden kesken kauden ilman perusteltua syytä (em. sosiaaliset suoritusesteet), hän purkaa sopimuksen kirjallisesti ja maksaa tästä aiheutuneet kustannukset. Koska opettaja on varannut kausiasiakkaalle paikan koko kauden ajaksi, aiheutuu tästä ylimääräisiä kustannuksia opettajalle. Lisäksi asiakas on saanut tuntinsa alennettuun hintaan sitoutuessaan tunteihin koko kaudeksi. Tästä syystä kausisopimuksen ilman perusteltua syytä purkanut asiakas sitoutuu maksamaan hinnaston mukaisen sopimuksen purkumaksun sekä kaikista sopimuksen purkuhetkeen mennessä pidetyistä tunneista hinnaston mukaisen kertatuntihinnan ja kausihinnan välisen erotuksen.

Sopimuksen purkuhetkellä tarkistetaan annettujen tuntien määrä suhteessa maksettuihin tunteihin. Mikäli tunteja on annettu enemmän, kuin mitä asiakas on maksanut, veloitetaan pidetyistä tunneista hinnaston mukainen yksittäistuntien hinta. Mikäli taas asiakas on maksanut enemmän tunteja, kuin mitä on pidetty, sovitaan ensisijaisesti tuntien pitämisestä siten, että asiakas saa kaikki maksamansa tunnit. Mikäli asiakas ei suostu maksamaan loppulaskua, jatketaan perintää tarvittaessa oikeustoimin. 

8.4. Sopimuksen purku opettajan taholta

Opettajalla on oikeus purkaa sopimus mikäli tälle tulee sellaisia ylivoimaisia esteitä, jotka estävät aikojen antamisen asiakkaalle tai yhteistyöllä asiakkaan kanssa ei ole enää edellytyksiä. Tällöin tarkistetaan pidetyt tunnit suhteessa maksettuihin tunteihin ja sovitaan lopetusajankohta. 

9. Oikeuspaikkalauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa.
 

© Emma Balbatsu 2023

bottom of page