top of page

LAULUTUNTIEN SOPIMUSEHDOT 2023

1. Sopimuksen syntyminen ja voimassaoloaika

Sopimus tehdään palveluntarjoajan, eli laulunopettaja Emma Balbatsun ja asiakkaan, eli oppilaan välille. Sopimus syntyy, kun asiakas on varannut tunnin joko ajanvaraussivun kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta (Facebook, Instagram) tai paikan päällä. Varatessaan laulutunnin asiakas on tutustunut sopimusehtoihin ja hyväksynyt ne. Mikäli oppilas on alaikäinen, laaditaan sopimus hänen huoltajansa kanssa, joka on vastuussa sopimusehtojen noudattamisesta. Tämä sopimus on voimassa 10.8.2022 alkaen.

2. Palvelun sisältö

Yksinlaulutunnin pituus voi olla joko 30, 45 tai 60 minuuttia riippuen oppilaan valitsemasta paketista. Kaikista erimittaisista laulutunneista käytetään tässä sopimuksessa termiä "tunti". Yksinlaulutunneilla oppilas saa yksilöllistä ohjausta laulussa ja tuntien sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaan kanssa. Opettajan on opetuksessaan otettava huomioon oppilaan kehitystarpeet ja tavoitteet sekä käyttää niiden mukaisia opetusmetodeja.

Kaikki yksinlaulutunnit voidaan järjestää myös verkko-opetuksena videoyhteyden välityksellä. Sovelluksena käytetään pääsääntöisesti Zoom-verkkoneuvottelusovellusta ja tarvittaessa opetukseen voidaan käyttää myös muita soveltuvia sovelluksia ja keinoja, kuten harjoitusten kuvaamista ja äänittämistä. Tuntien sisällöt ja pituudet ovat samat kuin normaaleissa yksinlaulutunneissa. 

Parilaulutunnit ovat 60 minuutin mittaisia laulutunteja, joilla kaksi oppilasta saavat opetusta yhtäaikaisesti. Tuntien sisältö suunnitellaan oppilaiden toiveiden mukaiseksi ja niillä lauletaan sekä yhdessä, että yksikseen. Palvelu voi oppilaan niin halutessa sisältää myös musiikinteorian opetusta.

3. Tuntipaketit ja voimassaoloajat

Tuntipaketteja voi ostaa kolmen, viiden ja kymmenen tunnin erissä. Kymmenen tunnin tuntipaketit ovat voimassa kuusi kuukautta, viiden tunnin paketit neljä kuukautta ja kolmen tunnin paketit kaksi kuukautta ensimmäisestä tunnista. Tunnin pituus on joko 30, 45 tai 60 minuuttia. Tunteja voi ostaa myös yksittäisenä. Sovittuja tunteja koskevat peruutusehdot (ks. luku 5).

Tuntipakettien voimassaoloaika alkaa niiden ostohetkestä. Kaikki tunnit on käytettävä aikarajan puitteissa. Palvelun tarjoaja ei muistuta asiakasta käyttämättömistä tunneista, vaan asiakas huolehtii tuntien varaamisesta aikarajojen puitteissa. Käyttämättä jääneistä tunneista ei palauteta rahaa. Voimassaoloaikaa voidaan kuitenkin pidentää esimerkiksi sairastapauksissa tai force majeure tilanteissa. 

4. Tuntien maksaminen

Maksutapana käy korttimaksu, edenred, smartum, e-passi ja lasku, joka lähetetään kauden ensimmäisellä viikolla. Mikäli asiakas toivoo laskua postitse, peritään viiden euron suuruinen laskutuslisä. Sähköpostilaskut ovat ilmaisia. Maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorko 8%. Myöhässä olevista maksuista lähetetään maksumuistutus ja maksumuistutuslisä on viisi euroa per muistutus. Asiakkaan tulee tarkistaa laskun oikeellisuus ja mahdolliset laskuun liittyvät huomautukset tulee tehdä laskuun merkityn huomautusajan puitteissa. Kymmenen tunnin tuntipaketteja koskevat maksut on mahdollista suorittaa osamaksulla. Tällöin maksueriä on korkeintaan kaksi ja ne tulee suorittaa ennen tuntien käyttämistä loppuun. Uutta laulutuntia tai laulutuntipakettia ei voi varata, mikäli maksuja on rästissä. Mikäli asiakas valitsee maksutavaksi osamaksun, hän sitoutuu ostamaan ja käyttämään kymmenen tunnin paketin kokonaisuudessaan.

Lahjakortit ja alennuksiin oikeuttavat todistukset tulee esittää tullessa laulutunnille. Lahjakortti tulee antaa ensimmäisellä tunnilla palveluntarjoajalle, joka mitätöi lahjakortin. Lahjakortin ensimmäinen tunti tulee käyttää korttiin merkityn voimassaoloajan puitteissa, jonka jälkeen tunteihin sovelletaan lahjakorttiin merkityn tuntipaketin voimassaoloaikaa.

5. Tunnin peruuttaminen

Sovittu tunti tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia ennen tuntia. Tällöin tunti siirtyy pidettäväksi toisena ajankohtana. Äkillisissä sairastapauksissa peruutuksen tulee tapahtua viimeistään samana aamuna ennen klo 10 puhelimitse (viesti riittää). Tunti katsotaan pidetyksi, mikäli peruutus ei tapahdu annettujen aikarajojen puitteissa. Tällöin tunnista veloitetaan sen koko hinta.

Perutuista tai käyttämättä jääneistä tunneista ei koskaan palauteta rahaa, vaan ostetut tunnit on käytettävä ennen voimassaoloajan päättymistä. Ostettujen tuntien voimassaoloaikaa voidaan kuitenkin pidentää, mikäli kyseessä on pitkä sairasloma. Tällöin oppilaan tulee esittää todistus sairaslomastaan palveluntarjoajalle. Halutessaan oppilas voi lahjoittaa tai myydä käyttämättömät tunnin eteenpäin.

6. Opettajan peruutukset

Opettaja on velvollinen korvaamaan peruuttamansa tunnit pitämällä ne uudelleen sovittuna ajankohtana. Opettaja voi tällöin ehdottaa uutta aikaa tai kehottaa oppilasta varaamaan uuden tunnin ajanvarausjärjestelmän kautta. Pidemmissä sairaslomatapauksissa opettaja voi hankkia itselleen pätevän sijaisen, jotta tunnit saadaan pidettyä.

7. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sopimusehtojen muuttamiseen. Sopimusehtoja tarkistetaan säännöllisesti ja uudet ehdot korvaavat tämän sopimuksen kaikilta osin. Sopimusehtojen muutoksista tiedotetaan asiakkaalle välittömästi.

8. Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa määräaikaisesti asiakkaan valitseman tuntipaketin mukaan ja päättyy, kun ostetut tunnit on käytetty tai voimassaoloaika on umpeutunut. Yksittäisten laulutuntien kohdalla sopimus on voimassa, kunnes tunti on pidetty.

9. Oikeuspaikkalauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa.

bottom of page